Responsible Gaming

Responsible Gaming เล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ

Responsible Gaming | pgslot.diamonds ของเรายึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเข้มงวด โดยการจะเข้าสู่เว็บไซต์ของเรานั้น คุณจะต้องมีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมายของประเทศของคุณ เพื่อคุ้มครองและป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน เพราะเราเห็นความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของเราด้วย โดยแต่ละประเทศก็จะมีเกณฑ์อายุการเข้าเล่นที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรศึกษาก่อนเข้าเล่นไม่ว่าจะเป็น

Responsible Gaming

ประเทศไทย

ในการเล่นพนันออนไลน์นั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นด้วย

Responsible Gaming

ประเทศออสเตรเลีย

ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี เล่นการพนัน ยกเว้นการพนันบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การพนันประเภทเดิมพัน การเล่นเกมคีโน่ (Keno) เป็นต้น หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด

Responsible Gaming

ประเทศอังกฤษ

กำหนดให้เด็กหมายถึง บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามเข้าเล่น โดยกฎหมายพนันของอังกฤษถือเป็นต้นแบบของกฎหมายพนัน เพราะได้ปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยมาเพื่อให้ทันกับยุคสมัย

Credit By : pgslot.diamonds